Zapytanie ofertowe DK.12/RPO3.1/12-3 Drukuj
środa, 19 lutego 2014 11:45

 

 

Informacja o zamiarze udzielenia zamówienia nr DK.1208/RPO3.1/12-3

 

I. ZAMAWIAJĄCY

 

Nazwa firmy: AS Consulting Sp. z o. o.

Adres: Trzeszczyn ul. Żymierskiego 1, 72-004 Tanowo

Adres korespondencyjny:

AS CONSULTING Sp. z o.o.
Biuro Obsługi Klienta
ul. Chmielewskiego 22 pok. 504

70-028 Szczecin

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest Nadzór techniczny nad wdrażaną technologią mikrokanalizacji dla sieci światłowodowej, dla etapu nr 12 (Borkowo Wielkie – Mieszewo) projektu pn. „„Budowa infrastruktury sieci NGA na terenie powiatu stargardzkiego, drawskiego, choszczeńskiego i łobeskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013 Oś Priorytetowa 3 „Rozwój społeczeństwa informacyjnego” Działanie 3.1, w ramach Umowy o dofinansowanie nr UDA – RPZP.03.01.00-32-005/12-00 z dnia 18.04 2013 r., zawartej między „AS Consulting” sp. z o.o. a Województwem Zachodniopomorskim.

 

III. TERMIN WAŻNOŚCI OFERTY ORAZ TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamawiający oczekuje przedstawienia oferty, której termin ważności będzie wynosiłin. 14 dni od daty złożenia oferty.

Oczekiwany termin realizacji zamówienia: 26.03.2014 - 01.05.2014

 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna:

  1. posiadać datę sporządzenia,

  2. zawierać nazwę oferenta, adres oferenta, numer telefonu,

  3. być podpisana czytelnie przez osobę upoważnioną do reprezentowania oferenta,

  4. określać cenę wykonania przedmiotu zamówienia.

 

Dodatkowych informacji udziela p. Sławomir Pawlikowski numer telefonu: + 48 509 970 501 , adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

V.MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

  1. Oferent powinien złożyć ofertę na piśmie osobiście lub pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej do dnia: 26—02-2014 do godziny: 16.00 na adres: ul. Chmielewskiego 22a, pok. 504 , 70-028 Szczecin. Adres poczty elektronicznej dla złożenia oferty: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Decyduje termin wpływu oferty do Zamawiającego.

  2. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

  3. W toku analizy i oceny oferty Zamawiający może żądać od oferenta wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

 

VI. Kryterium wyboru:

 

Cena – 100 %.

 

 

Tytuł projektu: Budowa infrastruktury sieci NGA na terenie powiatów stargardzkiego, drawskiego, choszczeńskiego   i łobeskiego
Nr Umowy o dofinansowanie: UDA-RPZP.03.01.00-32-005/12-00

 
Infolinia kom. +48 509 970 494 email: info@asconsulting.pl