Outsourcing IT

AS Consulting posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie świadczenia doradztwa i usług informatycznych. Korzyści wynikające z wdrożenia outsourcingu zadań z zakresu IT to nie tylko dostęp do wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów, najnowocześniejszych technologii informatycznych, rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa systemów IT ale również osiąganie znaczących oszczędności kosztów z tytułu rezygnacji z utrzymywania kosztownego personelu.

Outsourcing informatyczny - oferta
 • projektowanie i wdrażanie dedykowanych rozwiązań informatycznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb
 • Help Desk, wsparcie techniczne i merytoryczne użytkowników
 • usługa intranet / extranet korporacyjny
 • optymalizowanie pracy systemów i sieci informatycznych
 • zapewnienie bezpieczeństwa aplikacji, baz danych i systemów IT
 • odzyskiwanie danych
 • hosting systemów internetowych i baz danych
 • realizacja strategii e-marketingowych
 • bieżąca konfiguracja i konserwacja sprzętu komputerowego oraz sieciowego
 • dostarczanie, instalacja, administrowanie i aktualizacja oprogramowania

Outsourcing usług serwisowych - oferta

Proponowany przez nas outsourcing administracji i serwisu infrastruktury informatycznej ma na celu zminimalizowanie nakładów finansowych i czasowych Klienta ponoszonych na utrzymanie w ruchu, dobór oraz rozwój nowoczesnych systemów informatycznych firmy, przy jednoczesnym zwiększeniu jakości i efektywności obsługi użytkowników.

W ramach usługi outsourcingu oferujemy:
 • Audyt stanu infrastruktury IT oraz inwentaryzację sprzętu komputerowego i peryferiów, licencji na oprogramowanie, okresów gwarancji. Pozwala przeanalizować i zabudżetować potrzeby i przyszłe nakłady na pion IT.
 • Analizę kosztów eksploatacji. Umożliwia ona poznanie nakładów na eksploatację środków IT (np. sumaryczne koszty wykonywanych w firmie wydruków plus koszt wydruku jednej strony) oraz zaproponowanie najekonomiczniejszego rozwiązania.
 • Doradztwo informatyczne przy planowaniu infrastruktury, z uwzględnieniem przyszłych potrzeb oraz wymagań korporacyjnych. Wcześniejsze zaplanowanie kierunków i sposobu rozwoju w korelacji z posiadanymi zasobami pozwala zminimalizować ponoszone koszty i zracjonalizować planowane zakupy oraz poprawnie planować przyszłe budżety.
 • Doradztwo w doborze sprzętu, oprogramowania i wykorzystywanych technologii - pomaga w doborze rozwiązań dopasowanych do specyfiki firmy, minimalizuje ryzyko szybkiego starzenia moralnego, zapewnia niezbędną rozwojowość i skalowalność rozwiązań, ekonomiczne uzasadnienie nakładów i pozwala zminimalizować TCO (total cost of ownership - całkowite nakłady na utrzymanie) infrastruktury informatycznej.
 • Szkolenia użytkowników. Mają na celu zaznajomienie użytkowników z używanym przez nich oprogramowaniem. Zwiększają efektywność pracowników oraz stopień wykorzystania funkcjonalności oprogramowania.
 • Opiekę serwisową nad serwerem i środowiskiem sieciowym (firewall, sieć, switche) - w tym również priorytetową reakcję na ewentualne awarie ze skróconym czasem interwencji.
 • Opiekę administracyjną nad serwerami i środowiskiem sieciowym, a w tym:
  - zaplanowanie i utrzymywanie polityki bezpieczeństwa,
  - instalacja najnowszych poprawek do oprogramowania serwerowego (bezpieczeństwa oraz funkcjonalnych),
  - monitoring pracy serwerów sieciowych,
  - monitoring aplikacji do backupu - wykonywania kopii bezpieczeństwa zgodnie z ustaloną wcześniej polityką,
  - prace administracyjne - tworzenie, kasowanie, zmiany w kontach i grupach użytkowników, adresach e-mail, dostępie do zasobów - zarówno w sesji zdalnej jak i w siedzibie klienta.
 • Opiekę serwisową i administracyjną nad użytkownikami i komputerami klienckimi, a w tym:
  - interwencja technika serwisu w siedzibie Klienta w przypadku niemożności rozwiązania problemu przez hot-line,
  - okresowe, ustalane indywidualnie prace konserwacyjne w siedzibie Klienta.
 • Pomoc w formalnościach serwisu gwarancyjnego.
 • Pogwarancyjny serwis sprzętu i peryferiów.

Nasze udokumentowane wieloletnie doświadczenie przy świadczeniu tego rodzaju usług gwarantuje Klientom najwyższej jakości obsługę wykwalifikowanego i doświadczonego serwisu. Współpraca partnerska z największymi producentami sprzętu i oprogramowania zapewnia wsparcie producentów przy doborze i rozwoju systemów oraz możliwość negocjacji w imieniu naszych Klientów specjalnych cen i rabatów.