Firma to ludzie


Firma nasza istnieje od 1998 r. i działa w branży telekomunikacji oraz informatyki. Obydwie te dziedziny należą do najdynamiczniej rozwijających się kierunków i każdy dzień przynosi nowe rozwiązania, co nakłada na nas konieczność stałej aktualizacji naszej wiedzy i opracowywania rozwiązań adekwatnych technicznie i finansowo do oczekiwań klientów.

Podstawowym pytaniem jest: dlaczego to robimy?
 • bo cenimy naszych Klientów, są oni dla nas cennym źródłem informacji o oczekiwaniach rynku, pomysłów i rozwiązań
 • aby mieć środki na utrzymanie własne i naszych rodzin
 • ponieważ robimy to, co lubimy i umiemy najlepiej
 • ponieważ każdy dzień przynosi nam nowe ciekawe wyzwania zawodowe oraz daje satysfakcję z wdrożonych rozwiązań
 • ponieważ robimy to lepiej od innych

Dostarczamy nasze usługi pamiętając, że drogą do osiągania celów biznesowych przedsiębiorstwa jest zrównoważona organizacja, umiejętnie łącząca strategiczne nastawienie na klienta, skuteczność w działaniu i wsparcie nowoczesnymi narzędziami informatycznymi.

Bierzemy odpowiedzialność za realizowane przedsięwzięcia opierając swoje usługi na czterech głównych filarach:
 • satysfakcji klienta,
 • znajomości rynku,
 • jakości dostarczanej wiedzy,
 • rzetelności i wiarygodności.

Nasza metodyka zakłada realizację w każdym projekcie co najmniej takich etapów jak:
 • uzgodnienie oczekiwań klienta,
 • ustalenie szczegółowego harmonogramu,
 • powołanie zespołu projektowego i, jeżeli wielkość projektu tego wymaga, Komitetu Sterującego,
 • realizację prac zgodnie z harmonogramem,
 • weryfikację postępów przez Komitet Sterujący,
 • zakończenie projektu potwierdzone protokołem odbioru,
 • ocenę satysfakcji klienta.

Posiadamy zespół stałych konsultantów i zweryfikowanych pod kątem wiedzy współpracowników zewnętrznych. Każdy konsultant posiada już co najmniej kilkuletnie doświadczenie w realizacji projektów różnej skali oraz wiedzę teoretyczną potwierdzoną odpowiednim certyfikatem. Dzięki zróżnicowaniu stanowisk jesteśmy w stanie zapewnić kompetentne osoby na każdym stanowisku w projekcie - od kierowników projektów aż po specjalizowanych w określonej dziedzinie analityków i doradców.Będąc niezależnymi od dostawców systemów i oprogramowania nasi konsultanci zachowują pełny obiektywizm, reprezentując zawsze interes klienta.
 
Infolinia kom. +48 509 970 494 email: info@asconsulting.pl